Kulgemist on arvatavasti kogenud igaüks meist mingil eluetapil. Selleks võib olla hetk, mil me oleme haaratud teatud tegevusest või nähtusest nii, et ajataju kaob ning me süveneme tegevusse kõigi oma meeltega. Tavaliselt kaasneb sellise tegevusega rõõmu- ja õnnetunne - täielik rahulolu tehtuga.

Ameerika psühholoog M. Csikszentmihalyi (sünd.1934) väidab, et õnnelik olemine sõltub suuresti meist endist ning sellest, kuidas me nähtusi enda ümber tõlgendame ning neile kaasa elame.
Selleks, et kogeda rohkem rõõmu, peab inimene ka ise selleks midagi tegema, oma mõtteid vastavalt suunama ning analüüsima. Mõtteviisi muutmine aitab parandada üldist ellusuhtumist ja sellega koos ka elukvaliteeti.

Kulgemist ehk aja märkamatut möödumist kirjeldavad erinevad inimesed nii sportides, muusika või kunstiga tegeledes, aga ka kirjutades, lugedes, käsitööd tehes jne. Csikszentmihalyi andis sellele seisundile nimetuseks flow (Kidroni vahendusel).

Eesti keeles on kasutusel kaks erinevat tõlget kirjeldamaks mõistet "flow": "hooguminek" ja "kulgemine".
Kuigi tähenduselt erinevad, väljendavad mõlemad mõisted üsna selgelt seisundit, mida kirjeldab Csikszentmihalyi. Igaüks meist võib meenutada mingit tegevust või harrastust, millesse süvenedes on võimalik kaotada ajataju ning ümbritsev keskkond. Kui sellisele hetkele lisandub ka küllaldane kogus positiivseid emotsioone, loovust ning ka rahuldust pakkuv resultaat - on inimene rahul ja õnnelik ning soovib võimaluse korral seda tegevust korrata.

Flow tunnusteks on:
väljakutset pakkuv tegevus, mis nõuab teatud teadmisi ja oskusi; selged eesmärgid, tulemused ja tagasiside; täielik keskendumine tegevusele; kontroll toimuva üle; ajataju kadumine ning tegevusse süvenemine.

Emotsioone, mida inimene tunneb kulgemises ja hooguminekus, kirjeldatakse ka kui õnne tunnet, õnnelik olemist. Osadele inimestele on flow kogemine rohkem iseloomulik kui teistele. Oluline on siin inimese iseloomuomadused ja võimed, julgus riskida ning näha probleemides väljakutset. Samuti on oluline keskendumisvõime ning hetke, olemasoleva märkamine.
Huvitav on väide, et vaatamata arvamusele nagu oleks inimese kõige eelistatuim rahuloleku hetk lõõgastunud stabiilses keskkonnas, toob sobiv väljakutse ja oma võimete maksimaalne rakendamine hoopis suurema rahulolu.

Flow
kui õnnetunde kogemisel on uuringud näidanud, et lisaks võimetekohasele tegevusele, on oluline ka selle lõpuleviimine ja lõppresultaat. See omakorda välistab mõtte, et flow oleks sarnane mõnuainete tarvitamisel kogetavale elamusele.

Flow elamust kasutatakse psühholoogiliste häirete ravis, samuti leevendab see mitmete haiguste sümptomeid ning vananemisprotsesse (näiteks tantsu-, muusika-, kunstiteraapia jne).

Kuula: Flow by Csikszentmihalyi

Creativity, fulfillment and flow by Csikszentmihalyi