happiness-e-book.pdf
Hedonism and Happiness by Ruut Veenhoven

Kasutatud allikad:

Kidron A. Elustiil ja heaolu. 2007
Harrison L.E., Huntington S.P. Kultuur on tähtis. Kuidas väärtushinnangud kujundavad inimarengut. 2002
Reinomägi A. Kolme- ja enamlapseliste perede heaolu taset mõjutavad tegurid lasterikaste perede uuringu näitel. Tartu 2007
Veenhoven R. The four Qualities of Life. Journal of Happiness Studies 1: 1- 39, 2000.
Veenhoven R. Arts- Of- Living. Journal of Happiness Studies 4: 373 - 384, 2003.
Tamre K. Psüühilise tervise käsitlus erinevates psühhoteraapia teooriates. Tartu 1999.
Särekanno U. Heaoluriigimudelid Gösta Esping- Anderseni jaotuse alusel. Tartu 2002.
Csikszentmihalyi M. Kulgemine.2007
Raudsepp M. Eesti elanike suhe loodusesse ja subjektiivne heaolu.
Edlin G.,Golanty E., McCormack Brown K. Essentials for Health and Wellness 2000
http://www.arengufond.ee/
http://www.ppc.sas.upenn.edu/
http://www.positivepsychology.org.uk/
http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/